Language of document : ECLI:EU:F:2015:125

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) SPRENDIMAS

2015 m. spalio 27 d.

Byla F‑81/14

Vassilliki Labiri

prieš

Europos Sąjungos regionų komitetą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – 2013 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Sprendimas nepaaukštinti ieškovės pareigų – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalis – Nuopelnų palyginimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo V. Labiri prašo panaikinti Europos Sąjungos regionų komiteto sprendimą nepaaukštinti jos pareigų ir nepriskirti jos prie AD 13 lygio per 2013 m. pareigų paaukštinimo procedūrą; apie šį sprendimą pranešta 2013 m. spalio 9 d. pranešimu personalui, kuriame paskelbtas pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos per 2013 m. pareigų paaukštinimo procedūrą priskiriant juos prie AD 13 lygio, sąrašas.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. V. Labiri padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Sąjungos regionų komiteto patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Dalykas – Nurodymas administracijai – Konstatuojamasis sprendimas – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

Sąjungos teismas neturi kompetencijos duoti nurodymų institucijoms. Nagrinėjant pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį pareikštą ieškinį, akivaizdžiai nepriimtinais laikomi reikalavimai, kuriais siekiama, kad Tarnautojų teismas duotų nurodymų administracijai arba pripažintų tam tikrų pagrindų, kuriais grindžiami reikalavimai dėl panaikinimo, pagrįstumą, nes Sąjungos teismas neturi duoti nurodymų Sąjungos institucijoms arba priimti konstatuojamųjų sprendimų. Taip yra reikalavimų, kuriais siekiama, kad Tarnautojų teismas nustatytų tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimą ir nurodytų administracijai imtis priemonių, kad būtų atkurtos suinteresuotojo asmens teisės, atveju.

(žr. 19 ir 20 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. birželio 29 d. Nutarties Palou Martínez / Komisija, F‑11/10, EU:F:2010:69, 29– 31 punktai ir 2011 m. liepos 5 d. Sprendimo V /Parlamentas, F‑46/09, EU:F:2011:101, 63 punktas ir nurodyta teismo praktika.