Language of document : ECLI:EU:F:2015:125

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(viena tiesneša sastāvā)

2015. gada 27. oktobrī

Lieta F‑81/14

Vassilliki Labiri

pret

Eiropas Savienības Reģionu komiteju

Civildienests – Ierēdņi – 2013. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju – Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts – Nopelnu salīdzināšana

Priekšmets      Prasība, kura celta atbilstoši LESD 270. pantam un ar kuru V. Labiri lūdz atcelt Eiropas Savienības Reģionu komitejas lēmumu, kas tika darīts zināms ar 2013. gada 9. oktobra paziņojumu personālam, publicējot to ierēdņu sarakstu, kas ir paaugstināti AD 13 pakāpē 2013. gada paaugstināšanas amatā laikā, nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē šīs amatā paaugstināšanas laikā

Nolēmums      Prasību noraidīt. V. Labiri sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Reģionu komitejas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Juridiska konstatācija – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

Savienības tiesas kompetencē nav izdot rīkojumus iestādēm. Prasībā, kas celta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu, formulēti prasījumi, kuru mērķis ir panākt, lai Civildienesta tiesa izdotu rīkojumus iestādei vai arī atzītu par pamatotiem atsevišķus prasījumu atcelt tiesību aktu atbalstam izvirzītos pamatus, ir acīmredzami nepieņemami, jo Savienības tiesai nav jāizdod rīkojumi Savienības iestādēm vai jāsniedz juridiskas konstatācijas. Šāds ir gadījums ar prasījumiem, kuru mērķis ir panākt, lai Civildienesta tiesa konstatētu konkrētu faktu pastāvēšanu un tad izdotu iestādei rīkojumu veikt pasākumus, atjaunojot attiecīgās personas iepriekšējo tiesisko stāvokli.

(skat. 19. un 20. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: rīkojums, 2010. gada 29. jūnijs, Palou Martínez/Komisija, F‑11/10, EU:F:2010:69, 29.–31. punkts, un 2011. gada 5. jūlijs, V/Parlaments, F‑46/09, EU:F:2011:101, 63. punkts un tajā minētā judikatūra.