Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 16. června 2015 – Best‑Lock (Europe) v. OHIM – Lego Juris (Tvar figurky na hraní s výstupkem)

(Věc T‑396/14)

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Společenství – Tvar figurky na hraní s výstupkem – Absolutní důvody pro zamítnutí – Označení tvořené výlučně tvarem, který vyplývá ze samotné povahy výrobku – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) body i) a ii) nařízení (ES) č. 207/2009“

1.                     Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Stručný popis žalobních důvodů – Právní důvody neuvedené v návrhu – Odkaz na soubor příloh – Nepřípustnost [Statut Soudního dvora, čl. 21 první pododstavec; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c)] (viz bod 17)

2.                     Ochranná známka Společenství – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Stručný popis žalobních důvodů – Úplné nebo částečné opakování argumentů již dovolávaných před Úřadem – Přípustnost [Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c); nařízení Rady č. 207/2009, článek 65] (viz bod 19)

3.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Pojem – Přítomnost nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci – Neexistence dopadu na důvod pro zamítnutí [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)] (viz bod 28)

4.                     Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) nařízení č. 207/2009 – Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem figurky na hraní s výstupkem [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)] (viz body 30–34)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. března 2014 (věc R 1696/2013–4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Best Lock (Europe) Ltd a Lego Juris A/S

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Best-Lock (Europe) Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.