Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.6.2015 –

Best‑Lock (Europe) vastaan SMHV – Lego Juris (Nupilla varustetun leluhahmon muoto)

(asia T‑396/14)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki – Nupilla varustetun leluhahmon muoto – Ehdottomat hylkäysperusteet – Merkki, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta – Merkki, joka muodostuu teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohta

1.                     Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista – Oikeudelliset perusteet, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä – Viittaaminen liitteiden kokonaisuuteen – Tutkimatta jättäminen (Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 17 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista – Virastossa jo esitettyjen argumenttien toistaminen kokonaan tai osaksi – Tutkittavaksi ottaminen (Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta; neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) (ks. 19 kohta)

3.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Merkki, joka muodostuu teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta – Käsite – Sellaisten epäolennaisten tekijöiden olemassaololla, joilla ei ole teknistä tehtävää, ei ole vaikutusta hylkäysperusteiden kannalta (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) (ks. 28 kohta)

4.                     Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat hylkäysperusteet – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan vastainen rekisteröinti – Nupilla varustetun leluhahmon muodosta muodostuva kolmiulotteinen merkki (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) (ks. 30–34 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1696/2013-4), joka liittyy Best-Lock (Europe) Ltd:n ja Lego Juris A/S:n väliseen mitättömyysmenettelyyn

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Best-Lock (Europe) Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.