Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

2015 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas
Best‑Lock (Europe) / VRDT – Lego Juris (Žaislinės statulėlės su išsikišimu forma)

(Byla T‑396/14)

„Bendrijos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Erdvinis Bendrijos prekių ženklas – Žaislinės statulėlės su išsikišimu forma – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Žymuo, kurį sudaro tik pačios prekės pobūdžio nulemta forma – Žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto i ir ii papunkčiai“

1.                     Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Ieškinyje nenurodyti teisiniai pagrindai – Nuoroda į visus priedus – Nepriimtinumas (Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirma pastraipa; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas) (žr. 17 punktą)

2.                     Bendrijos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Visų ar dalies argumentų, kuriais remtasi Tarnyboje, pakartojimas – Leistinumas (Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas; Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis) (žr. 19 punktą)

3.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Žymenys, kuriuos sudaro vien prekės forma, būtina techniniam rezultatui gauti – Sąvoka – Techninės funkcijos neatliekančios nepagrindinės savybės – Įtakos atmetimo pagrindui nebuvimas (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis) (žr. 28 punktą)

4.                     Bendrijos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Absoliutūs negaliojimo pagrindai – Įregistravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis – Erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro žaislinės statulėlės su išsikišimu forma (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis) (žr. 30–34 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. kovo 26 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1696/2013‑4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Best‑Lock (Europe) Ltd ir Lego Juris A / S.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Best-Lock (Europe) Ltd bylinėjimosi išlaidas.