Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Sodba Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 16. junija 2015 –
Best‑Lock (Europe)/UUNT – Lego Juris (Oblika figurice-igrače z izboklino)

(Zadeva T‑396/14)

„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Tridimenzionalna znamka Skupnosti – Oblika figurice-igrače z izboklino – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znak, ki sestavljen izključno iz oblike, ki jo zahteva sama narava proizvoda – Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka – Člen 7(1)(e)(i) in (ii) Uredbe (ES) št. 207/2009“

1.                     Postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Kratek povzetek navajanih razlogov – Pravni razlogi, ki niso navedeni v tožbi – Sklicevanje na vse priloge – Nedopustnost (Statut Sodišča, člen 21, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c)) (Glej točko 17.)

2.                     Znamka Skupnosti – Tožbeni postopek – Tožba pred sodiščem Unije – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Kratek povzetek navajanih razlogov – Ponavljanje, v celoti ali deloma, trditev, podanih že pred Uradom – Dopustnost (Statut Sodišča, člen 21, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c); Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65) (Glej točko 19.)

3.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka – Pojem – Prisotnost nebistvenih značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije – Neobstoj vpliva na razlog za zavrnitev (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 7(1)(e)(ii)) (Glej točko 28.)

4.                     Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Absolutni razlogi za ničnost – Prijava v nasprotju s členom 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009 – Tridimenzionalna znamka v obliki figurice-igrače z izboklino (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 7(1)(e)(ii)) (Glej točke od 30 do 34.)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 26. marca 2014 (zadeva R 1696/2013‑4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Best‑Lock (Europe) Ltd in Lego Juris A/S.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Best-Lock (Europe) Ltd se naloži plačilo stroškov.