Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 16 juni 2015 –

Best‑Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur med kontaktelement)

(mål T‑396/14)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Tredimensionellt gemenskapsvarumärke – Formen på en leksaksfigur med kontaktelement – Absoluta registreringshinder – Kännetecken som endast består av en form som följer av varans art – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Artikel 7.1 e i) och ii) i förordning (EG) nr 207/2009”

1.                     Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Ansökan innehåller inte en framställning av de grunder som åberopas – Hänvisning till samtliga bilagor – Avvisning (Domstolens stadga, artikel 21 första stycket; tribunalens rättegångsregler, artikel 44.1 c) (se punkt 17)

2.                     Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Upprepning, helt eller delvis, av argument som framförts vid harmoniseringsbyrån – Tillåtet (Domstolens stadga, artikel 21; tribunalens rättegångsregler, artikel 44.1 c; rådets förordning nr 207/2009, artikel 65) (se punkt 19)

3.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Begrepp – Förekomsten av särdrag som inte är väsentliga och som inte fyller någon teknisk funktion – Saknar betydelse för registreringshindret (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 e ii) (se punkt 28)

4.                     Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009 – Tredimensionellt varumärke som utgörs av formen på en leksaksfigur med kontaktelement (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 e ii) (se punkterna 30–34)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 mars 2014 (ärende R 1696/2013-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Best-Lock (Europe) Ltd och Lego Juris A/S.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Best-Lock (Europe) Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.