Language of document : ECLI:EU:C:2015:334

Predmet C‑322/14

Jaouad El Majdoub

protiv

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Landgericht Krefeld)

„Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Članak 23. – Sporazum o prenošenju nadležnosti – Formalni uvjeti – Priopćenje elektroničkim sredstvima koja osiguravaju trajni zapis dogovora – Pojam – Opći uvjeti prodaje koje se može pregledati i ispisati s poveznice koja omogućuje njihovo prikazivanje u novom prozoru – Tehnika prihvaćanja ,klikanjem’“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 21. svibnja 2015.

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba br. 44/2001 – Prorogacija nadležnosti –Sporazum o prenošenju nadležnosti – Priopćenje elektroničkim sredstvima koje osigurava trajni zapis takvog sporazuma – Pojam – Prihvaćanje „klikanjem“ općih uvjeta kupoprodajnog ugovora koji sadržavaju sporazum – Uključenost – Pretpostavka – Mogućnost ispisa i spremanja navedenih općih uvjeta prije sklapanja ugovora

(Uredba Vijeća br. 44/2001, čl. 23. st. 2.)

Članak 23. stavak 2. Uredbe br. 44/2001 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da tehnika prihvaćanja „klikanjem“ općih uvjeta kupoprodajnog ugovora koji sadržavaju sporazum o prenošenju nadležnosti sklopljenog elektroničkim putem među profesionalcima predstavlja priopćenje elektroničkim sredstvima koje osigurava trajni zapis tog ugovora u smislu te odredbe, kada ta tehnika omogućuje ispis i spremanje teksta tih općih uvjeta prije sklapanja ugovora.

Glede toga, iz doslovnog tumačenja članka 23. stavka 2. proizlazi da on zahtijeva da se ponudi „mogućnost“ da se osigura trajni zapis sporazuma o prenošenju nadležnosti, neovisno o tome je li kupac doista trajno zapisao tekst općih uvjeta nakon ili prije nego što je označio kvadratić koji naznačuje da prihvaća navedene uvjete. Stoga okolnost da se internetska stranica koja sadržava te uvjete ne otvara automatski tijekom registracije na internetskoj stranici i tijekom svake kupnje ne može dovesti u pitanje valjanost sporazuma o prenošenju nadležnosti.

(t. 33., 39., 40. i izreka)