Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14) versus Ministère des Finances et des Comptes publics

(liidetud kohtuasjad C-250/14 ja C-289/14)1

(Käibemaks – Maksustatav teokoosseis ja maksu sissenõutavus – Lennutransport – Ostetud, kuid kasutamata jäetud pilet – Transporditeenuse osutamine – Pileti väljastamine – Maksu tasumise hetk)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14)

Vastustaja: Ministère des Finances et des Comptes publics

Resolutsioon

1.    Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (muudetud nõukogu 17. juuni 1999. aasta direktiiviga 1999/59/EÜ ja seejärel nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/115/EÜ) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja piletimüük maksustatakse käibemaksuga, kui reisijad on jätnud väljastatud piletid kasutamata ega saa nende eest hüvitist.

2.    Kuuenda direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 1999/59 ja seejärel direktiiviga 2001/115) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõike 2 esimest ja teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et käibemaks, mille on lennupileti ostul maksnud reisija, kes jätab pileti kasutamata, muutub sissenõutavaks hetkel, mil lennuettevõtja ise, tema nimel ja arvel tegutsev kolmas isik või oma nimel, kuid lennuettevõtja arvel tegutsev kolmas isik müügihinna kätte saab.

3.    Kuuenda direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 1999/59 ja seejärel direktiiviga 2001/115) artikli 2 punkti 1 ja artikli 10 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kolmas isik müüb lennuettevõtja pileteid tema arvel frantsiisilepingu alusel ning maksab talle väljastatud ja kehtivusaja ületanud piletite eest kindla summa, mis arvutatakse protsendina vastavate lennuliinide käitamisega saadud aastakäibest, on see kindel summa nende piletite eest saadud tasuna maksustatav summa.

____________

1 ELT C 253, 4.8.2014.

ELT C 261, 11.8.2014.