Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.2.2016 – Bulté ja Krempa v. komissio

(Asia F-96/14)1

(Henkilöstö – Edesmenneen entisen virkamiehen edunsaajat – Eläkkeet – Perhe-eläke – Henkilöstösääntöjen 85 artikla – Perusteettoman edun palautus – Suorituksen aiheettomuus – Suorituksen ilmeinen aiheettomuus – Perusteen puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Hilde Bulté ja Tom Krempa (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. Lombaert ja A. Surny)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajille maksettujen perhe-eläkkeiden jälkikäteisestä tarkistamisesta ja aiheettomasti maksettujen ylimääräisten määrien takaisin perimisestä tehdyn komission päätöksen kumoaminen.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 22.11.2013 tekemä päätös, joka perustuu henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston samana päivänä antamaan lausuntoon, jolla on muutettu takautuvasti 1.8.2010 lähtien edesmenneen entisen virkamiehen edunsaajille Bultélle ja Krempalle myönnetyn eläkkeen määrää ja jolla heiltä perittiin aiheettomina takaisin määrät, jotka on maksettu 1.8.2010 lähtien marraskuuhun 2013 saakka, kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Bultélle ja Krempalle takaisinperityt määrät tämän tuomiolauselman 1 kohdassa mainitun heidän eläkkeitään koskevan päätöksen nojalla.

Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 7, 12.1.2015, s. 49.