Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 5. veljače 2016. – Bulté i Krempa protiv Komisije

(predmet F-96/14)1

(Javna služba – Pravni sljednici preminulog bivšeg dužnosnika – Mirovine – Mirovine za nadživjele osobe – Članak 85. Pravilnika – Povrat preplaćenih iznosa – Nepostojanje valjanog razloga za isplatu – Očito nepostojanje valjanog razloga za isplatu – Nepostojanje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Hilde Bulté i Tom Krempa (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J. Lombaert i A. Surny, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje Komisijine odluke o retroaktivnoj reviziji mirovina za nadživjele osobe dodijeljenih tužiteljima i kojom se nalaže povrat viška iznosa koje su neosnovano primili.

Izreka presude

Poništava se odluka Europske komisije od 22. studenoga 2013., kako proizlazi iz obavijesti „Ureda za administraciju i plaćanje pojedinačnih prava“ od istog dana, o izmjeni s retroaktivnim učinkom od 1. kolovoza 2010. mirovina dodijeljenih H. Bulté i T. Krempu, kao pravnim sljednicima preminulog bivšeg dužnosnika, i o povratu viška iznosa koji su im nepravilno isplaćeni za razdoblje počevši od 1. kolovoza 2010. do studenoga 2013.

Europskoj Komisiji nalaže se da H. Bulté i T. Krempu nadoknadi iznose koji su bio odbijeni od njihovih mirovna na temelju odluke iz točke 1. ove izreke.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 7, 12. 1. 2015., str. 49.