Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. február 5-i ítélete – Bulté és Krempa kontra Bizottság

(F-96/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Elhunyt volt tisztviselő jogutódjai – Nyugdíjak – Túlélő hozzátartozói nyugdíjak – A személyzeti szabályzat 85. cikke – Jogosulatlan kifizetések visszatérítése – A kifizetés szabálytalansága – A kifizetés szabálytalanságának nyilvánvaló jellege – Hiány)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Hilde Bulté és Tom Krempa (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. Lombaert és A. Surny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, később G. Gattinara meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperesek számára nyújtott túlélő hozzátartozói nyugdíjak visszamenőleges hatályú felülvizsgálatáról és a jogalap nélkül felvett többlet visszatérítésének elrendeléséről szóló bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2013. november 22-i határozatát, amely a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal ugyanezen a napon kelt véleményében található, és amely 2010. augusztus 1-jére visszamenő hatállyal módosítja a H. Bulté, illetve T. Krempa mint elhunyt volt tisztviselő jogutódai részére juttatott nyugdíjat, és visszatérítteti a 2010. augusztus 1. és 2013 novembere között jogalap nélkül kifizetett összegeket.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy H. Bulté és T. Krempa részére térítse vissza a jelen rendelkező rész 1. pontjában említett határozat alapján a nyugdíjukból levont összegeket.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 7., 2015.1.12., 49. o.