Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. februarja 2016 – Bulté in Krempa/Komisija

(Zadeva F-96/14)1

(Javni uslužbenci – Vzdrževani družinski člani umrlega uradnika – Pokojnine – Družinske pokojnine – Člen 85 Kadrovskih predpisov – Povrnitev neupravičeno izplačanega zneska – Nepravilnost plačila – Očitnost nepravilnosti plačila – Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Hilde Bulté in Tom Krempa (Bruselj, Belgija) (zastopnika: J. Lombaert in A. Surny, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: sprva J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o retroaktivni spremembi družinskih pokojnin, dodeljenih tožečima strankama, in zagotovitvi vračila preplačanih zneskov, ki so bili neupravičeno prejeti.

Izrek

Odločba Komisije z dne 22. novembra 2013, kakor je razvidna iz mnenja Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic z istega dne, o spremembi – z retroaktivnim učinkom od 1. avgusta 2010 – pokojnin, dodeljenih H. Bulté in T. Krempa kot vzdrževanima družinskim članoma umrlega uradnika, in o zagotovitvi vračila zneskov, ki so jima bili neupravičeno izplačani za obdobje od 1. avgusta 2010 do novembra 2013, se razglasi za nično.

Evropski komisiji se naloži, da H. Bulté in T. Krempi vrne zneska, ki sta bila na podlagi odločbe iz točke 1 tega izreka odtegnjena od njunih pokojnin.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1     UL C 7, 12.1.2015, str. 49.