Language of document :

Personaldomstolens dom av den 5 februari 2016 – Bulté och Krempa mot kommissionen

(Mål F-96/14)(1 )

(Personalmål – En avliden före detta tjänstemans rättsinnehavare – Pensioner – Efterlevandepensioner – Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Felaktigt utbetalt belopp – Uppenbart felaktig utbetalning – Föreligger ej)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Hilde Bulté och Tom Krempa (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. Lombaert och A. Surny)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, senare G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om retroaktiv revidering av den efterlevandepension som tilldelats sökandena och om återbetalning av de överstigande belopp som felaktigt har utbetalats.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 22 november 2013, såsom det framgår av meddelandet från Byrån för löneadministration och individuella ersättningar samma dag, att med retroaktiv verkan från den 1 augusti 2010 revidera de pensioner som beviljats Hilde Bulté och Tom Krempa, i egenskap av en avliden före detta tjänstemans rättsinnehavare, och att återkräva de belopp som felaktigt betalats till dem för perioden 1 augusti 2010-november 2013 ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen förpliktas att till Hilde Bulté och Tom Krempa återbetala de belopp som tagits från deras respektive pensioner med tillämpning av det beslut som avses i punkt 1 i detta domslut.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 7, 12/1/2015, s 49.