Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(sudac pojedinac)

18. prosinca 2015.

Predmet F‑82/12

Carlo De Nicola

protiv

Europske investicijske banke (EIB)

„Javna služba – Osoblje EIB‑a – Ocjenjivanje – Novo izvješće o ocjeni 2007. – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Odbijanje promaknuća – Obustava postupka“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom C. De Nicola osobito zahtijeva, kao prvo, poništenje odluke žalbenog odbora (u daljnjem tekstu: žalbeni odbor) Europske investicijske banke (EIB ili u daljnjem tekstu: Banka) od 15. veljače 2012. o odbijanju njegove interne žalbe protiv novoga ocjenjivanja njegove učinkovitosti za 2007., s obzirom na to da to novo ocjenjivanje proizlazi iz poništenja izvješća o ocjeni koje se odnosi na 2007. i poništenja odluke o odbijanju promaknuća presudom od 8. ožujka 2011., De Nicola/EIB (F‑59/09, EU:F:2011:19, djelomično ukinuta u žalbenom postupku presudom od 16. rujna 2013., De Nicola/EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461), kao drugo, poništenje izvješća o ocjeni 2007. i „svih povezanih, naknadnih i prethodnih akata“, kao treće, poništenje odluka o promaknuću od 29. travnja 2008. vezanih za razdoblje ocjenjivanja koje se odnosi na 2007. i, kao četvrto, nalaganje Banci da mu naknadi materijalnu i nematerijalnu štetu koju smatra da je pretrpio.

Odluka:      Poništava se odluka žalbenoga odbora Europske investicijske banke od 15. veljače 2012. Obustavlja se postupak u odnosu na tužbeni zahtjev za poništenje novog izvješća o ocjeni koje se odnosi na 2007. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska investicijska banka snosit će vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Osoblje Europske investicijske banke – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni – Pobijanje pred žalbenim odborom Banke – Doseg nadzora

(Pravilnik o osoblju Europske investicijske banke, čl. 22.)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Osoblje Europske investicijske banke – Poništavajuća presuda – Učinci – Obveza usvajanja provedbenih mjera – Presuda koja poništava odluku žalbenoga odbora o izvješću o ocjeni – Obveza Banke da navedenom odboru ponovo podnese prigovor podnositelja interne žalbe

(čl. 266. UFEU‑a)

1.      Mogućnost da žalbeni odbor, koji je ustanovila Europska investicijska banka u području ocjene članova osoblja, poništi svaku tvrdnju sadržanu u izvješću o ocjeni službenika Banke podrazumijeva da je navedeni odbor ovlašten ponovno ocijeniti osnovanost svake od tih tvrdnji prije nego što je ukloni. Doseg te ovlasti prema tome jasno prelazi granice jednostavnog nadzora zakonitosti i poništenja izreke akta jer uključuje mogućnost poništenja i razloga kojima se opravdava izreka, neovisno o njihovu položaju unutar opće strukture obrazloženja navedenog akta. Ta ovlast punog nadzora žalbenog odbora potvrđena je ovlašću koja mu je izričito priznata za izmjenu pojedinačnih ocjena i ocjene zasluga koja proizlazi iz opće procjene izvršavanja poslova podnositelja interne žalbe. Naime, izmjena ocjene zasluga dotične osobe podrazumijeva to da taj odbor na detaljan način nadzire sve ocjene zasluga sadržane u osporavanom izvješću u pogledu eventualnih pogrešaka u ocjeni, koje se tiču činjenica ili prava, i da po potrebi može umjesto ocjenjivača donijeti novu ocjenu tih zasluga.

Konačno, žalbeni odbor mora izvršiti puni nadzor nad izvješćem o ocjeni o kojem se pred njim vodi postupak, pri čemu se taj nadzor odnosi na osnovanost svake ocjene sadržane u tom izvješću, a nije ograničen na provjeru postojanja očite pogreške u ocjeni.

(t. 47. do 49.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 27. travnja 2012., De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, t. 41. i od 16. rujna 2013., De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Vodeći računa o dosegu odredbi o nadležnosti žalbenog odbora koji je ustanovila Europska investicijska banka u području ocjene članova osoblja, okolnost da sud Unije poništi odluku tog odbora na administrativnom planu može donijeti korist podnositelju interne žalbe pred navedenim odborom i, slijedom toga, Banci nametnuti da žalbenom odboru ponovno podnese prigovor gore navedenog podnositelja interne žalbe kako bi žalbeni odbor mogao pravilno i u okviru svojih cjelokupnih ovlasti odlučiti o izvješću o ocjeni o kojem je riječ.

(t. 65.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: rješenje od 21. rujna 2015., De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, t. 40.