Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 februarie 2016 – Sesma Merino/OAPI

(Cauza F-125/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 129, 28.4.2014, p. 37..