Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2016. január 21-i ítélete (a Vilniaus miesto apylinkės teismas és a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „ERGO Insurance” SE, képviseli: „ERGO Insurance” SE Lietuvos filialas kontra „If P&C Insurance” AS, képviseli: „IF P&C Insurance” AS filialas (C–359/14), „Gjensidige Baltic” AAS, képviseli: „Gjensidige Baltic” AAS Lietuvos filialas kontra „PZU Lietuva” UAB DK (C-475/14)

(C-359/14. és C–475/14. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az alkalmazandó jog megválasztása – 864/2007/EK rendelet és 593/2008/EK rendelet – 2009/103/EK irányelv – Pótkocsival ellátott tehergépkocsi által okozott baleset, amely járművek közül mindegyiket különböző biztosító biztosította – A biztosítási szerződések megkötésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban bekövetkezett baleset – A biztosítók közötti megtérítési igény érvényesítése iránti kereset – Alkalmazandó jog – A „szerződéses kötelezettségek” és a „szerződésen kívüli kötelmi viszonyok” fogalma)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperesek: „ERGO Insurance” SE (képviseli: „ERGO Insurance” SE Lietuvos filialas) (C-359/14), „Gjensidige Baltic” AAS (képviseli: „Gjensidige Baltic” AAS Lietuvos filialas) (C-475/14)

Alperesek: „If P&C Insurance” AS (képviseli: „IF P&C Insurance” AS filialas) (C-359/14), „PZU Lietuva” UAB DK (C-475/14)

Rendelkező rész

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés nem tartalmaz olyan különös kollíziós szabályt, amelynek célja az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között a biztosítók közötti megtérítési igény érvényesítése iránti keresetre alkalmazandó jog meghatározása.

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról („Róma I”) szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II”) szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a vontatójármű biztosítójának, amely megtérítette az említett jármű vezetője által okozott baleset károsultjainak kárát, a baleset során vontatott pótkocsi biztosítójával szembeni megtérítési igény érvényesítése iránti keresetére alkalmazandó jogot a „Róma I”-rendelet 7. cikke alapján kell meghatározni, amennyiben a balesetre a „Róma II”-rendelet 4. és azt követő cikkei értelmében alkalmazandó, a jogellenes károkozásért való felelősséggel kapcsolatos szabályok a kártérítési kötelezettség megosztását írják elő.

____________

1 HL C 329., 2014.9.22.

HL C 7., 2015.1.12.