Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 ianuarie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – "ERGO Insurance" SE, reprezentată de "ERGO Insurance" SE Lietuvos filialas/"If P&C Insurance" AS, reprezentată de "If P&C Insurance" AS filialas (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, reprezentată de «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas/«PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)

(Cauze conexate C-359/14 şi C-475/14)1

(Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Alegerea legii aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 864/2007 și Regulamentul (CE) nr. 593/2008 – Directiva 2009/103/CE – Accident cauzat de un camion cu remorcă, fiecare dintre vehicule fiind asigurat de asigurători diferiți – Accident survenit într-un alt stat membru decât cel în care au fost încheiate contractele de asigurare – Acțiune în regres între asigurători – Legea aplicabilă – Noțiunile «obligații contractuale» și «obligații necontractuale»)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Reclamante: "ERGO Insurance" SE, reprezentată de "ERGO Insurance" SE Lietuvos filialas, (C-359/14), «Gjensidige Baltic» AAS, reprezentată de «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas (C-475/14)

Pârâte: "If P&C Insurance" AS, reprezentată de "If P&C Insurance" AS filialas (C-359/14), «PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14)

Dispozitivul

Articolul 14 litera (b) din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi trebuie interpretat în sensul că această dispoziție nu conține o normă specială de conflict care are vocația de a determina legea aplicabilă acțiunii în regres dintre asigurători în împrejurări precum cele în discuție în litigiile principale.

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) și Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) trebuie interpretate în sensul că legea aplicabilă unei acțiuni în regres formulate de asigurătorul unui vehicul de tractare care a despăgubit victimele unui accident cauzat de conducătorul acelui vehicul împotriva asiguratorului remorcii tractate la momentul respectivului accident este determinată potrivit articolului 7 din Regulamentul nr. 593/2008 dacă normele privind răspunderea delictuală aplicabile acestui accident în conformitate cu articolul 4 și următoarele din Regulamentul nr. 864/2007 prevăd o repartizare a obligației de reparare a prejudiciului.

____________

1     JO C 329, 22.9.2014.

    JO C 7, 12.1.2015.