Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. januarja 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – „ERGO Insurance“ SE, ki jo zastopa „ERGO Insurance“ SE Lietuvos filialas/„If P&C Insurance“ AS, ki jo zastopa „If P&C Insurance“ AS filialas (C-359/14), „Gjensidige Baltic“ AAS, ki jo zastopa „Gjensidige Baltic“ AAS Lietuvos filialas/„PZU Lietuva“ UAB DK (C-475/14)

(Združeni zadevi C-359/14 in C-475/14)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Izbira prava, ki se uporabi – Uredbi (ES) št. 864/2007 in (ES) št. 593/2008 – Direktiva 2009/103/ES – Nesreča, ki jo je povzročil tovornjak s priklopnikom, vozili pa sta zavarovani pri različnih zavarovateljih – Nesreča, do katere je prišlo v drugi državi članici, kot je tista, v kateri so bile sklenjene zavarovalne pogodbe – Regresni zahtevek med zavarovatelji – Pravo, ki se uporabi – Pojma ‚pogodbena obligacijska razmerja‘ in ‚nepogodbene obveznosti‘)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: „ERGO Insurance“ SE, ki jo zastopa „ERGO Insurance“ SE Lietuvos filialas, (C-359/14), „Gjensidige Baltic“ AAS, ki jo zastopa „Gjensidige Baltic“ AAS Lietuvos filialas (C-475/14)

Tožene stranke: „If P&C Insurance“ AS, ki jo zastopa „If P&C Insurance“ AS filialas (C-359/14), „PZU Lietuva“ UAB DK (C-475/14)

Izrek

Člen 14(b) Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti je treba razlagati tako, da ta določba ne vsebuje specialnega kolizijskega pravila, na podlagi katerega bi se določilo pravo, ki se v okoliščinah, kot so v zadevah v glavni stvari, uporabi za regresni zahtevek med zavarovatelji.

Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), in Uredbo (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II), je treba razlagati tako, da se pravo, ki se uporabi za regresni zahtevek zavarovatelja vlačilca, ki je izplačal odškodnino oškodovancem v nesreči, ki jo je povzročil voznik tega vlačilca, zoper zavarovatelja priklopnika, ki je bil pri tej nesreči pripet na vlačilec, določi z uporabo člena 7 Uredbe št. 593/2008, če pravila o deliktni odgovornosti, ki se uporabljajo za to nesrečo na podlagi člena 4 in nadaljnjih Uredbe št. 864/2007, določajo delitev obveznosti povrnitve škode.

____________

1 UL C 329, 22.9.2014.

UL C 7, 12.1.2015.