Language of document :

Sag anlagt den 12. februar 2016 – Coca-Cola mod EUIPO – Mitico (Master)

(Sag T-61/16)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: The Coca-Cola Company (Atlanta, De Forenede Stater) (ved barristers S. Malynicz og S. Baran, samt solicitors D. Stone og A. Dykes,)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Syrien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærke indeholdende ordbestanddelen »Master« – registreringsansøgning nr. 9 091 612

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 2. december 2015 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1251/2015-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO og EU-varemærkeansøgeren tilpligtes at bære deres egne omkostninger og betale omkostningerne afholdt af indgiveren af ugyldighedsbegæringen på ethvert stadium af indsigelses- og klageproceduren, herunder omkostningerne i forbindelse med sagens behandling for Retten.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009.

____________