Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016-0061\tra-doc-hr-req_comm-t-0061-2016-201601655-02_00.doc

Tužba podnesena 12. veljače 2016. – Coca-Cola protiv EUIPO-a – Mitico (Master)

(predmet T-61/16)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: The Coca-Cola Company (Atlanta, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: S. Malynicz i S. Baran, Barristers; D. Stone i A. Dykes, Solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sirija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „Master“ – prijava za registraciju br. 9 091 612

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. prosinca 2015. u predmetu R 1251/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i podnositelju prijave za registraciju žiga Europske unije snošenje vlastitih troškova kao i troškove tužitelja koje su nastali u svim stadijima postupka povodom prigovora i žalbenog postupka, uključujući trošak ovog postupka.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 5. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 65. stavka 6. Uredbe br. 207/2009.

____________