Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016–0061\tra-doc-lv-req_comm-t-0061–2016–201601655–02_00.doc

Prasība, kas celta 2016. gada 12. februārī – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (“Master”)

(lieta T-61/16)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – S. Malynicz un S. Baran, Barristers; D. Stone un A. Dykes, Solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaska, Sīrija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: ES grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Master” – reģistrācijas pieteikums Nr. 9 091 612

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 2. decembra lēmums lietā R 1251/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un ES preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējai segt savus izdevumus un atlīdzināt prasības atcelt preču zīmi iesniedzēja katrā iebildumu procesa un apelācijas procesa posmā radušos izdevumus, kā arī šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 65. panta 6. punkta pārkāpums.

____________