Language of document :

Beroep ingesteld op 12 februari 2016 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master)

(Zaak T-61/16)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: The Coca-Cola Company (Atlanta, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: S. Malynicz en S. Baran, barristers, alsmede D. Stone en A. Dykes, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damascus, Syrië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met het woordelement „Master” – inschrijvingsaanvraag nr. 9 091 612

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2015 in zaak R 1251/2015-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en de aanvrager van het Uniemerk in hun eigen kosten en de kosten van opposante in elk stadium van de oppositie- en beroepsprocedure, daaronder begrepen de kosten van de onderhavige procedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 5, onder b), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009.

____________