Language of document :

Acțiune introdusă la 12 februarie 2016 – Coca-Cola/EUIPO - Mitico (Master)

(Cauza T-61/16)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: The Coca-Cola Company (Atlanta, Statele Unite) (reprezentanți: S. Malynicz și S. Baran, barristers, D. Stone și A. Dykes, solicitors)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasc, Siria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca comunitară figurativă care cuprinde elementul verbal „Master” – cererea de înregistrare nr. 9 091 612

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 2 decembrie 2015 în cauza R 1251/2015-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO și a titularului mărcii în litigiu la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată ale reclamantei aferente opoziției și apelului, precum și prezentei proceduri.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009.

____________