Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. února 2016 – Wisniewski v. Komise

(Věc F-29/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 184, 16. 6. 2014, s. 44.