Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. februar 2016 – Wisniewski mod Kommissionen

(Sag F-29/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 184 af 16.6.2014, s. 44.