Language of document :

2016 m. vasario 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Wisniewski / Komisija

(Byla F-29/14)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 184, 2014 6 16, p. 44.