Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 26 februari 2016 – McArdle mot kommissionen

(Mål F-25/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 156, 1.6.2013, sid. 55.