Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 24. února 2016 – Coca-Cola v. OHIM (Tvar konturované láhve bez drážek)

(Věc T-411/14)1

„Ochranná známka Společenství – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství – Tvar konturované láhve bez drážek – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: The Coca-Cola Company (Atlanta, Spojené státy) (zástupci: D. Stone, A. Dykes, solicitors a S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: P. P. Geroulakos a A. Folliard Monguiral, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 27. března 2014 (věc R 540/2013-2) týkajícímu se řízení o zápisu trojrozměrného označení tvořeného tvarem konturované láhve jako ochranné známky Společenství.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti The Coca-Cola Company se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 282, 25. 8. 2014.