Language of document :

Rettens dom af 24. februar 2016 – Coca-Cola mod KHIM (formen på en flaske med konturer uden riller)

(Sag T-411/14) 1

(EF-varemærker – ansøgning om et tredimensionalt varemærke – formen på en flaske med konturer uden riller – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – fornødent særpræg ikke opnået ved brug – artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Coca-Cola Company (Atlanta, De Forenede Stater) (ved solicitors D. Stone og A. Dykes og barrister S. Malynicz)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Geroulakos og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 27. marts 2014 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 540/2013-2) vedrørende en sag om registrering af et tredimensionalt tegn, der udgøres af formen på en flaske med konturer, som EF-varemærke

Konklusion

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

The Coca-Cola Company betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 282 af 25.8.2014.