Language of document :

Üldkohtu 24. veebruari 2016. aasta otsus – Coca-Cola versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Rillimata kontuurpudeli kuju)

(kohtuasi T-411/14)1

(Ühenduse kaubamärk – Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus – Rillimata kontuurpudeli kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Ühendriigid), (esindajad: solicitor D. Stone, solicitor A. Dykes ja barrister S. Malynicz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Geroulakos ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 27. märtsi 2014. aasta otsuse (asi R 540/2013-2) peale, mis käsitleb kontuurpudeli kujust koosneva ruumilise tähise ühenduse kaubamärgina registreerimist.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja The Coca-Cola Company’lt.

____________

1     ELT C 282, 25.8.2014.