Language of document :

Arrest van het Gerecht van 24 februari 2016 – Coca-Cola / BHIM (Vorm van een contourfles zonder groeven)

(Zaak T-411/14)1

[„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk – Vorm van een contourfles zonder groeven – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: The Coca-Cola Company (Atlanta, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: D. Stone, A. Dykes, solicitors, en S. Malynicz, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: P. Geroulakos en A. Folliard-Monguiral, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 27 maart 2014 (zaak R 540/2013-2) inzake een procedure voor de inschrijving als gemeenschapsmerk van een driedimensionaal teken dat bestaat in de vorm van een contourfles

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

The Coca-Cola Company wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 282 van 25.8.2014.