Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 24 februarie 2016 - Coca-Cola/OAPI (Forma unei sticle cu contur fără caneluri)

(Cauza T-411/14)1

[„Marcă comunitară – Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale – Forma unei sticle cu contur fără caneluri – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Coca-Cola Company (Atlanta, Statele Unite) (reprezentanți: D. Stone, A. Dykes, solicitors, și S. Malynicz, barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: P. Geroulakos și A. Folliard‑Monguiral, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 27 martie 2014 (cauza R 540/2013-2), privind o procedură de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional constituit din forma unei sticle cu contur.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă The Coca-Cola Company la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 282, 25.8.2014.