Language of document :

Tribunalens dom av den 24 februari 2016 – Coca-Cola mot harmoniseringskontoret (Formen på en konturflaska utan räfflor)

(Mål T-411/14)(1 )

(Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt märke – Formen på en konturflaska utan räfflor – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas – Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The Coca-Cola Company (Atlanta, Förenta staterna) (ombud: D. Stone, A. Dykes, solicitors, och S. Malynicz, barrister)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: P. Geroulakos och A. Folliard-Monguiral)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 27 mars 2014 (ärende R 540/2013-2) om ett förfarande för registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt kännetecken som utgörs av formen på en konturflaska.

Domslut

Talan ogillas.

The Coca-Cola Company ska bära rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C 282, 25.8.2014.