Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 29. januarja 2016 – „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

(Zadeva C-52/16)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „SEGRO“ Kft.

Tožena stranka: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člena 49 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 17 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo zakonodaji države članice, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari in ki – brez tehtanja drugih meril – določa obveznost izbrisa vpisa pravic užitka in rabe, ki so bile ustanovljene na kmetijskih zemljiščih in vpisane na ime gospodarskih družb ali fizičnih oseb, ki niso ožji družinski člani lastnika, ne da bi obenem v korist imetnikov ugaslih pravic užitka in rabe nalagala povračilo škode za premoženjske izgube, ki kljub temu, da ga ni mogoče uveljavljati v okviru prenehanja razmerja med sopogodbenicami, izvira iz veljavnih pogodb?

Ali je treba člena 49 in 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 17 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo zakonodaji države članice, ki – brez tehtanja drugih meril – določa obveznost izbrisa vpisa pravic užitka in rabe, ki so bile ustanovljene na kmetijskih zemljiščih in so bile na podlagi pogodb, sklenjenih pred 30. aprilom 2014, vpisane na ime gospodarskih družb ali fizičnih oseb, ki niso ožji družinski člani lastnika, in ki obenem v korist imetnikov ugaslih pravic užitka in rabe nalaga povračilo škode za premoženjske izgube, ki kljub temu, da ga ni mogoče uveljavljati v okviru prenehanja razmerja med sopogodbenicami, izvira iz veljavnih pogodb?

____________