Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. veljače 2016. uputio Tribunale Ordinario di Verona (Italija) – Livio Menini i Maria Antonia Rampanelli protiv Banco Popolare – Società Cooperativa

(predmet C-75/16)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Ordinario di Verona

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Livio Menini i Maria Antonia Rampanelli

Tuženik: Banco Popolare – Società Cooperativa

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. stavak 2. Direktive 2013/111 , u dijelu u kojem određuje da ta direktiva „ne dovodi u pitanje Direktivu 2008/52/EZ“2 , tumačiti u smislu da države članice obvezno mirenje i dalje mogu predvidjeti samo u slučajevima koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2013/11, dakle slučajevima iz članka 2. stavka 2. Direktive 2013/11, sporovima u vezi s ugovornim obvezama koje ne proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama te onima koji se ne tiču potrošača?

Treba li članak 1. […] Direktive 2013/11, u dijelu u kojem potrošačima daje mogućnost podnošenja pritužbe protiv trgovaca odgovarajućim subjektima za alternativno rješavanje sporova, tumačiti na način da se toj normi protivi nacionalni propis kojim se zahtijeva provođenje mirenja u jednom od sporova iz članka 2. stavka 1. Direktive 2013/11 kao uvjet za dopuštenost pokretanja sudskog postupka od strane osobe koja ima status potrošača i, u svakom slučaju, nacionalni propis kojim se predviđa obvezno zastupanje po odvjetniku s pripadajućim troškovima za potrošače koji sudjeluju mirenju u nekom od spomenutih sporova, i kojim se predviđa mogućnost nesudjelovanja u mirenju samo u slučaju da postoji opravdani razlog?

____________

1     Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, str. 63.) (SL, posebno izdanje na hrvatskog jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 214.)

2     Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 136, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskog jeziku, poglavlje 19., svezak 9., str. 281.)