Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Ordinario di Verona (Italia) la 10 februarie 2016 - Livio Menini și Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa

(Cauza C-75/16)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Ordinario di Verona

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Livio Menini și Maria Antonia Rampanelli

Pârâtă: Banco Popolare – Società Cooperativa

Întrebările preliminare

____________

1     Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, p. 63).

2     Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (JO L 136, p. 3).