Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 martie 2016 - HeidelbergCement AG/Comisia Europeană

(Cauza C-247/14 P)1

[Recurs – Concurență – Piața «cimentului și a produselor conexe» – Procedură administrativă – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 18 alineatele (1) și (3) – Decizie de solicitare de informații – Motivare – Precizarea cererii]

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: HeidelbergCement AG (reprezentanți: U. Denzel, C. von Köckritz și P. Pichler, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Kellerbauer, L Malferrari și R. Sauer, agenți)

Dispozitivul

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 14 martie 2014, HeidelbergCement/Comisia (T-302/11, EU:T:2014:128).

Anulează Decizia C(2011) 2361 final a Comisiei din 30 martie 2011 privind o procedură de aplicare a articolului 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (cazul COMP/39520 – Ciment și produse conexe).

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de HeidelbergCement AG, aferente atât procedurii în primă instanță în cauza T-302/11, cât și procedurii de recurs.

____________

1     JO C 223, 14.7.2014.