Language of document :

Rettens dom af 16. marts 2016 – Dextro Energy mod Kommissionen

(Sag T-100/15) 1

(Forbrugerbeskyttelse – forordning (EF) nr. 1924/2006 – andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed – afvisning af visse anprisninger til trods for en positiv udtalelse fra EFSA – proportionalitet – ligebehandling – begrundelsespligt)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Dextro Energy GmbH & Co. KG, Krefeld (Tyskland) (ved advokaterne M. Hagenmeyer og T. Teufer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved S. Grünheid, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Angående en påstand om annullation af Kommissionens forordning (EU) 2015/8 af 6. januar 2015 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 3, s. 6)

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Dextro Energy GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 155 af 11.5.2015.