Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.3.2016 – Dextro Energy v. komissio

(Asia T-100/15)1

(Kuluttajansuoja – Asetus (EY) N:o 1924/2006 – Muut kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat elintarvikkeita koskevat terveysväitteet – Tiettyjen väitteiden hyväksynnän epääminen elintarviketurvallisuusviranomaisen myönteisestä lausunnosta huolimatta – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Hagenmeyer ja T. Teufer)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: S. Grünheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä 6.1.2015 annettua komission asetusta (EU) 2015/8 (EUVL L 3, s. 6) koskevasta kumoamisvaatimuksesta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dextro Energy GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 155, 11.5.2015.