Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 16 martie 2016 - Dextro Energy/Comisia

(Cauza T-100/15)1

[„Protecția consumatorilor – Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 – Mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor – Refuzare a autorizării anumitor mențiuni în pofida avizului pozitiv al EFSA – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Obligația de motivare”]

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (reprezentanți: M. Hagenmeyer și T. Teufer, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant: S. Grünheid, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (UE) nr. 8/2015 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 3, p. 6).

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Dextro Energy GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 155, 11.5.2015.