Language of document :

Tribunalens dom av den 16 mars 2016 – Dextro Energy mot kommissionen

(Mål T-100/15)(1 )

(Konsumentskydd – Förordning (EG) nr 1924/2006 – Andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa – Icke-godkännande av vissa påståenden trots positivt yttrande från Efsa – Proportionalitet – Likabehandling – Motiveringsskylighet)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Hagenmeyer och T. Teufer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Grünheid)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) 2015/8 av den 6 januari 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 3, s. 6).

Domslut

Talan ogillas.

Dextro Energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 155, 11.5.2015.