Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2016 – Rouffaud v. EUH

(Asia F-59/13 RENV)1

(Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen tuomion kumoamisen jälkeen – EUH:n henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Ylimääräinen sopimussuhteinen toimihenkilö – Ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen luokitteleminen uudelleen toistaiseksi voimassaolevaksi sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimukseksi – Kieltäytyminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thierry Rouffaud (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja M. Silva)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että hänen toistuvat määräaikaiset työsopimukset katsotaan toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi ja että hänen ylimääräisenä sopimussuhteisena toimihenkilönä työskentelemänsä ajanjakso katsotaan sopimussuhteisena toimihenkilönä työskennellyksi ajanjaksoksi.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-59/13 ja F-59/13 RENV

Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa T-457/14 P, ja se velvoitetaan korvaamaan Thierry Rouffaud’n oikeudenkäyntikulut asiassa T-457/14 P.

____________

1 EUVL C 233, 10.8.2013, s. 14 (alkuperäinen asia F-59/13).