Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. apríla 2016 – Rouffaud/ESVČ

(vec T-59/13 RENV)1

(Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci ESVČ – Zmluvný zamestnanec – Zmluvný zamestnanec pre pomocné úlohy – Prekvalifikovanie zmluvy zamestnanca pre pomocné úlohy na zmluvu zmluvného zamestnanca na dobu neurčitú – Zamietnutie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thierry Rouffaud (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. N. Louis a N. de Montigny, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a M. Silva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby jeho opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú boli prekvalifikované na zmluvu na dobu neurčitú a aby sa doba, ktorú odpracoval pri plnení úloh zmluvného zamestnanca pre pomocné úlohy považovala za dobu služby odpracovanú v postavení zmluvného zamestnanca

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach F-59/13 a F-59/13 RENV.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T-457/14 P a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Thierry Rouffaud vo veci T-457/14 P.

____________

1 Ú. v. EÚ C 233, 10.8.2013, s. 14 (pôvodná vec F-59/13).