Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. april 2016 – Wolff mod EEAS

(Sag F-94/15) 1

(Personalesag – ansatte i EEAS – personaleudvalg – valg af medlemmer til Personaleudvalget– gyldighed – artikel 1, femte afsnit, i bilag II til vedtægten – EEAS’ valgregler – første afstemning – manglende valgdeltagelse – forlængelse af stemmeperioden – yderligere forlængelse af stemmeperioden – ingen afholdelse af anden afstemning – ulovlighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Oren Wolff (Etterbeek, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS)(først ved M. Silva og S. Marquardt, som befuldmægtigede, derefter ved G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt og E. Chaboureau, som befuldmægtigede, endelig ved G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt og E. Chaboureau, som befuldmægtigede, og advokaterne M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire og S. Moya Izquierdo)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage over resultatet af valget til personaleudvalget i EEAS

Konklusion

Afgørelsen af 23. april 2015, hvorved Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil afslog Oren Wolff’s ansøgning om, at det fastslås, at resultatet af valget af medlemmer til personaleudvalget er ugyldigt, annulleres.

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil bærer sine egne omkostninger og betaler de af Oren Wolff afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 294 af 7.9.2015, s. 83.