Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 11. travnja 2016. – Wolff protiv ESVD-a

(predmet F-94/15)1

(Javna služba – Osoblje ESVD-a – Odbor osoblja – Izbor članova odbora osoblja – Valjanost – Članak 1. stavak 5. Priloga II. Statutu – Izborna pravila ESVD-a – Prvi krug glasovanja – Nepostojanje kvoruma – Produljenje razdoblja glasovanja – Dodatno produljenje razdoblja glasovanja – Neorganiziranje drugog kruga glasovanja – Nezakonitost)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Oren Wolff (Etterbeek, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska službe za vanjsko djelovanje (zastupnici: u početku M. Silva i S. Marquardt, agenti, zatim G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, agenti, te naposljetku G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, agenti, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire i S. Moya Izquierdo, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom se odbija tužiteljevo pobijanje rezultata izbora članova osoblja ESVD-a.

Izreka presude

Poništava se odluka od 23. travnja 2015. kojom je Europska služba za vanjsko djelovanje odbila zahtjev Orena Wolffa za poništenje rezultata izbora članova odbora osoblja.

Europska služba za vanjsko djelovanje snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova O. Wolffa.

____________

1 SL C 294, 7. 9. 2015., str. 83.