Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2016. április 11-i ítélete – Wolff kontra EKSZ

(F-94/15. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EKSZ személyi állománya – Személyzeti bizottság – A személyzeti bizottság tagjainak megválasztása – Érvényesség – A személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének (5) bekezdése – Az EKSZ választási szabályzata – A választás első fordulója – A határozatképesség hiánya – A szavazás időtartamának meghosszabbítása – A szavazás időtartamának további meghosszabbítása – A választás második fordulója megszervezésének hiánya – Jogellenesség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Oren Wolff (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: kezdetben M. Silva és S. Marquardt meghatalmazottak, később G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt és E. Chaboureau meghatalmazottak, végül G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt és E. Chaboureau meghatalmazottak, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire és S. Moya Izquierdo ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EKSZ személyzeti bizottsága megválasztásának felperes általi vitatását elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azon 2015. április 23-i határozatot, amelyben az Európai Külügyi Szolgálat elutasította Oren Wolff arra irányuló kérelmét, hogy érvénytelenítsék a személyzeti bizottság tagjai megválasztásának eredményeit.

Az Európai Külügyi Szolgálat maga viseli saját költségeit és köteles viselni az O. Wolff részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 294., 2015.9.7., 83. o.