Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 11. aprīļa spriedums – Wolff/EĀDD

(lieta F-94/15) 1

Civildienests – EĀDD personāls – Personāla komiteja – Personāla komitejas locekļu ievēlēšana – Spēkā esamība – Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta piektā daļa – EĀDD vēlēšanu nolikums – Pirmā kārta – Kvoruma neesamība – Balsošanas laikposma pagarināšana – Balsošanas laikposma papildu pagarināšana – Otrās kārtas nerīkošana – Prettiesiskums

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Oren Wolff (Eterbeka, Beļģija) (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji – sākotnēji M. Silva un S. Marquardt, pārstāvji, vēlāk – G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt un E. Chaboureau, pārstāvji, noslēgumā – G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt un E. Chaboureau, pārstāvji, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire un S. Moya Izquierdo, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība par EĀDD personāla komitejas vēlēšanu rezultātiem.

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2015. gada 23. aprīļa lēmumu, ar ko Eiropas Ārējās darbības dienests noraidīja Oren Wolff lūgumu atzīt personāla komitejas locekļu vēlēšanu rezultātus par spēkā neesošiem;

Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus, kā arī atlīdzina O. Wolff tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 294, 7.9.2015., 83. lpp.