Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 april 2016 – Wolff/EDEO

(Zaak F-94/15)1

(Openbare dienst – Personeel van EDEO – Personeelscomité – Verkiezing van de leden van het personeelscomité – Geldigheid – Artikel 1, vijfde alinea, van bijlage II bij het Statuut – Verkiezingsreglement van EDEO – Eerste verkiezingsronde – Ontbreken van quorum – Verlenging van de stemperiode – Tweede verlenging van de stemperiode – Ontbreken van organisatie van een tweede verkiezingsronde – Onwettigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Oren Wolff (Etterbeek, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Silva en S. Marquardt, gemachtigden, vervolgens G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt en E. Chaboureau, gemachtigden, ten slotte G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt en E. Chaboureau, gemachtigden, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire en S. Moya Izquierdo, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers betwisting van de uitslag van de verkiezingen van het personeelscomité van EDEO

Dictum

Het besluit van de Europese Dienst voor extern optreden van 23 april 2015 tot afwijzing van het verzoek van Wolff om de uitslag van de verkiezingen van het personeelscomité ongeldig te verklaren wordt nietig verklaard.

De Europese Dienst voor extern optreden draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Wolff.

____________

1     PB C 294 van 7.9.2015, blz. 83.