Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 12. travnja 2016. – CP protiv Parlamenta

(predmet F-98/15)1

(Javna služba – Dužnosnici – Načelnik odjela – Probno razdoblje – Nepotvrđivanje kao načelnika odjela – Izvršavanje presude o poništenju – Gubitak prilike)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CP (zastupnici: L. Levi i A. Tymen, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: V. Montebello-Demogeot i O. Caisou-Rousseau, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke od 18. srpnja 2014., kojom je, nastavno na presudu Općeg suda u predmetu F-8/13, CP/Europski parlament od 26. ožujka 2014., tužitelj potvrđen kao načelnik odjela, u dijelu u kojem tom odlukom nije predviđeno retroaktivno priznavanje statusa načelnika odjela i retroaktivno uvećanje osnovne plaće koje odgovara njegovom radnom mjestu (naknada za rukovodeću poziciju) i zahtjev za naknadu štete za navodno pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Izreka presude

Nalaže se Europskom parlamentu da CP-u plati iznos od 3 219,55 eura. Taj iznos uvećat će se za zatezne kamate izračunate obračunate po stopi koju određuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, a koja se primjenjivala u dotičnom razdoblju, uvećanoj za dva boda, počevši od 11. veljače 2014. do dana stvarne isplate.

Tužba se odbija u preostalom dijelu.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 294, 7. 9. 2015., str. 86.